Over de DHV

Doelstelling

De Doornse Historische Vereniging (DHV) Thorheim is opgericht op 31 oktober 1988 en heeft als doelstelling: Het behouden, beheren en actueel houden van beeldmateriaal, geschreven en gedrukte teksten, gebruiksvoorwerpen en andere zaken, die op enige wijze deel uitmaken van of verwijzen naar de geschiedenis en het heden van Doorn, als zelfstandige gemeente en als dorpskern deel uitmakend van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Bestuur

Het bestuur van de Doornse Historische Vereniging Thorheim bestaat uit de volgende personen:

  • A. Zevenbergen – Voorzitter
  • R. van Vulpen – Secretaris
  • T. Bleijenberg – Penningmeester
  • D. Kortland – Lid
  • H. Visser – Lid

Contact met het bestuur d.m.v. e-mail: dhvthorheim@kpnmail.nl

ANBI Status

De Doornse Historische Vereniging Thorheim heeft de ANBI-status. We zijn erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen.
De ANBI status betekent tevens dat de bestuursleden onbezoldigd zijn en alleen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in kosten overeenkomstig het algemeen vrijwilligersbeleid.

Het fiscaal nummer van onze vereniging is 8165.91.519.