Oudheidkamer

Doelstelling

De doelstelling van een oudheidkamer is het opslaan van alles wat met de plaatselijkeĀ geschiedenis heeft te maken en dit te bewaren voor het nageslacht. Daarnaast het uitdragen hiervan naar de inwoners door middel van publicaties, foto exposities en ander beeldmateriaal.

In het kort: de Oudheidkamer is een Documentatie- en Informatiecentrum.

Uitnodiging

Heeft u belangstelling voor de geschiedenis van Doorn in de breedste zin van het woord, kom eens langs in de Oudheidkamer en ‘duik’ in het verleden. U bent van harte welkom.

Bezoek

Bezoekadres Oudheidkamer: Kerkplein 14 te Doorn (1e verdieping in het Cultuurhuis)
Openingstijden Oudheidkamer: Dinsdag t/m vrijdag 13:30 – 16:00 uur

Groepen op afspraak s.v.p.
Bereikbaar voor rolstoelgebruikers via de lift.

Fotocollectie

In de Oudheidkamer bevindt zich een grote fotocollectie van Doorn. Daaronder zijn veel historische foto’s en prentbriefkaarten van huizen, straten, gebeurtenissen, verenigingen, buitenplaatsen, kastelen, inwoners, scholen, overheidsorganen en bedrijven.

Documentatie

In het documentatiearchief bevinden zich allerlei gegevens over de historie van Doorn, waaronder oude adresboeken, gemeentegidsen, VVV gidsen, documenten van bestaande en intussen opgeheven Doornse verenigingen, bedrijven, oude plattegronden en wandelkaarten.

Bibliotheek

De bibliotheek is ruim voorzien van boeken en uitgaven over de geschiedenis van Doorn en omgeving. De originele exemplaren van de Doornse Courant “De Kaap” zijn vanaf 1905 tot 2007 aanwezig (zijn ook digitaal in te zien).

Inbreng van historisch materiaal

Indien u over Doorns historisch materiaal beschikt, bent u wellicht bereid deze aan ons af te staan of voor (on)bepaalde tijd in bruikleen te geven. Wij zijn u daarvoor erkentelijk (foto’s kunnen we digitaliseren).