Officiële stukken

Doelstelling

Doelstelling volgens artikel 2 uit de statuten van de Doornse Historische Vereniging Thorheim.
1. De Vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de belangstelling voor, het onderzoek naar en het behoud van zaken betreffende de geschiedenis van het dorp Doorn en zijn bewoners, waaronder het in stand houden van de Doornse Oudheidkamer en diens historische collectie;
b. het beleggen van bijeenkomsten en het verstrekken van voorlichting, in welke vorm dan ook.
2. De Vereniging geeft invulling aan bovengenoemde doel door:
a. Het behouden, verwerven, beheren van beeldmateriaal, geschreven en gedrukte teksten, gebruiksvoorwerpen en andere zaken, die op enige wijze deel uitmaken van of verwijzen naar de geschiedenis en het heden van het dorp Doorn en zijn bewoners, tezamen de historische collectie van de Doornse Oudheidkamer vormend;
b. Het ter inzage stellen van deze collectie aan belangstellenden;
c. Het gevraagd en ongevraagd verstrekken van informatie over de historische collectie van de Oudheidkamer en de geschiedenis van Doorn;
d. Het op gestructureerde wijze, via o.a. digitale en gedrukte media, verzorgen van publicaties betreffende de historie van Doorn en zijn bewoners;
e. Het verzorgen van en het bijdragen aan evenementen en bijeenkomsten, waar de geschiedenis van Doorn aan de orde komt en het initiëren tot en het doen van geschiedschrijving over Doorn en zijn bewoners.

DHV Statuten

DHV Beleidsplan 2024

DHV Jaarverslag 2023

DHV Jaarrekening 2022

Huishoudelijk Reglement

Privacyverklaring