Lezing Van Limes tot Lustwarande

Op uitnodiging van de Bibliotheek Z-O-U-T in Doorn gaf Teun Bleijenberg op 10 mei jl. een gratis toegankelijke lezing over 2000 jaar geschiedenis van doorgaande wegen in Zuidoost Utrecht. Enkele dagen later, op zaterdag 13 mei jl., mocht hij ter gelegenheid van de Vrijwilligersdag 2023 van de Stichting Landschap & Erfgoed Utrecht op herhaling voor een volle zaal in het Arboretum Von Gimborn.

De titel van deze boeiende lezingen luidde ‘Van Limes tot Lustwarande – geschiedenis van 2000 jaar doorgaande wegen in het gebied (Kromme) Rijn – Utrechtse Heuvelrug’.

In de Romeinse tijd was er de limes langs de Rijn. Ongeveer 1000 jaar geleden ontstond de heerbaan of koningsweg van Utrecht naar Keulen. Eind 18e eeuw verschenen in onze regio de postwegen met halteplaatsen in Driebergen, Doorn, Leersum en Amerongen. Na de ingebruikname van station Driebergen-Zeist in 1845 ontstond langs de straatweg (N225) een lint van luxe buitenplaatsen en landhuizen.

Aan de hand van vele landkaarten en foto’s uit de Oudheidkamer behandelde hij in 2 uur diverse aspecten die samenhangen met dit interessante onderwerp.

De Limes (noordgrens van het Romeinse Rijk) liep tot aan de Rijn, ook hier bij Dorestad.