Informatie

Beheer
De Oudheidkamer is in beheer van de Doornse Historische Vereniging 'Thorheim' en wordt bemand door vrijwilligers uit deze vereniging.
De Oudheidkamer werd geopend in 1975 in het toenmalige gemeentehuis van de gemeente Doorn, waar deze ook eigenaar van was. Thans is deze overgegaan naar de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Er werd een herstart gemaakt in 2006 in het nieuw gebouwde Cultuurhuis 'Pléiade'.

Foto collectie
In de oudheidkamer bevindt zich een fotocollectie waaronder foto's van wegen en panden in Doorn, verenigingen, inwoners en schoolfoto's. Ook kastelen en buitenplaatsen die zich in ons dorp bevinden. (Hier kunt u zo u wilt tegen een geringe vergoeding een afdruk van krijgen.) Als u zelf over schoolfoto's of foto's van ons dorp beschikt, dan kunt u ons misschien weer een beeld leveren wat nog niet in de collectie van de oudheidkamer voorkomt.

Documentatie
In het documentatie archief bevinden zich allerlei gegevens over ons dorp zoals de gemeentegidsen, gidsen van de VVV, wetenswaardigheden over de verenigingen, kerkepaden, wandelkaarten, plattegronden en nog meer!

Bibliotheek
Deze is ook ruim voorzien van historisch materiaal over de geschiedenis van Doorn en de heuvelrug en veel van wat hierover is geschreven en uitgebracht. Verder de provinciale bladen vanaf 1817, waaruit veel is te putten over het aantal inwoners per dorp, handel, gezondheidszorg, de Doornse Krant "De Kaap" vanaf 1905 tot heden, die ook digitaal is in te zien.