Historie zichtbaar maken

Zaterdagochtend 17 juni j.l. heeft Rob Jorg, wethouder voor o.a. Erfgoed, Monumenten en Cultuurhistorie, een expositie van archeologische vondsten in de Oudheidkamer geopend. Hij benadrukte in zijn speech dat de expositie een mooi voorbeeld is van het zichtbaar maken van de rijke historie en archeologie in onze gemeente.

In een vitrine zijn restanten te zien van een karnmolen uit de 14e eeuw. Ze lagen tot ongenoegen van de burgemeester langdurig in een depot in Utrecht.

Een 3D-animatie brengt de karnmolen nu tot leven.

Gemeente-archeoloog Peter Weterings vertelde aan de belangstellenden dat archeologen tijdens opgravingen op het terrein van Huize Oudeweg, ten westen van Doorn, een spectaculaire ontdekking hebben gedaan. In 2020 troffen zij allerlei donkere verkleuringen of sporen in de grond aan, die het overblijfsel waren van weggerotte palen, opgevulde kuilen of greppels. Tevens troffen zij aardewerk, stukken natuursteen of baksteen aan, waardoor deze sporen te dateren waren.

In één van de opgevulde kuilen lagen stukken hout van een onbekende constructie. Deze stukken zijn bestudeerd door een houtspecialist. Zij ontdekte dat de stukken hout tot een karnmolen behoorden, aangedreven door een rad of molen die in beweging werd gezet door hondenkracht! Deze methode van karnen (boter maken) kwam vanaf de 18e eeuw regelmatig voor. Maar dit geldt niet voor deze hondenmolen: uit onderzoek op de jaarringen van het hout is gebleken dat de molen uit de 14e eeuw stamt. Tevens moet de karnmolen aanmerkelijk groter geweest zijn dan de tot nu toe bekende modellen. 

Opening door wethouder Rob Jorg
Gemeente Archeoloog Peter Weterings legt uit
3D animatie Karnmolen