Expositie Simon Vestdijk

Expositie Simon Vestdijk vanaf 1 mei t/m 31 augustus 2014 in het Cultuurhuis Pléiade te Doorn.

De Oudheidkamer Doorn en Regiobibliotheek ZOUT, locatie Doorn, hebben de handen in elkaar geslagen en een expositie samengesteld over de auteur Simon Vestdijk.

Simon Vestdijk is geboren in 1898 in Harlingen en overleden in 1971 in Utrecht. Vanaf 1939 was hij woonachtig in Doorn. Simon studeerde medicijnen en was enkele jaren als arts werkzaam, voordat hij, in 1934, koos voor het schrijven als beroep.
In zijn ruim veertigjarige auteurscarrière heeft hij vrijwel alle facetten van het schrijverschap beoefend (poëzie, romans, verhalen, essays, kritieken) en een groot en veelzijdig oeuvre op zijn naam gebracht. Nederland bezit in Vestdijk een fenomenaal talent dat ook internationaal erkenning vond: ruim de helft van zijn romans is in tien talen verkrijgbaar. In zijn werk nemen romans de grootste plaats in. Ruwweg zijn ze te kwalificeren als autobiografische, psychologische, parapsychologische, historische en avonturenromans, 52 in totaal.

Simon Vestdijk is een auteur die steeds weer nieuwe generaties weet te boeien. De bibliotheek Doorn heeft een groot aantal boeken van deze auteur beschikbaar voor de uitlening! Door de Oudheidkamer wordt o.a. de 52-delige serie: Verzamelde romans van de auteur, uitgegeven door De Bezige Bij en Nijgh & Van Ditmar tentoongesteld.

Een informatiemapje met de korte inhoudsbeschrijvingen van het romanoeuvre van Simon, ligt ter inzage voor het publiek!

Uniek aan de expositie is een aantal persoonlijke bezittingen van Simon, die tijdelijk beschikbaar zijn gesteld door zijn weduwe mevr. Mieke Vestdijk-Verhoeven; waaronder een inktlap, pennenbakje en een gedeelte van de handgeschreven catalogus van zijn muziekcollectie.

Deze interessante expositie kunt u gaan bewonderen in het Cultuurhuis Pléiade te Doorn vanaf 1 mei t/m 31 augustus 2014.