Contact en bestuur

Contact
E-mail: info@oudheidkamerdoorn.nl

Tel: 0343 - 411400 (alleen tijdens openingsuren)

Bestuur
Het bestuur van de Doornse Historische Vereniging Thorheim bestaat uit de volgende personen:

G.H. van Os (voorzitter)
R.W. van Barneveld (secretaris)
J.G. Esveldt (penningmeester)
P. van Dijk  

ANBI-status
De Doornse Historische Vereniging Thorheim heeft de ANBI-status. We zijn erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat giften, donaties en schenkingen aan onze vereniging aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Het fiscaal nummer van onze vereniging is 8165.91.519.

Lees hier de doelstellingen en het beleidsplan van de vereniging.